Zeemonsters

Er zijn jarenlang onderzoeken geweest naar de organismen in de zee. Er worden steeds nieuwe soorten ontdekt. Er gaat ook een theorie dat gigantische zeewezens de schepen omlaag trekken. Een expert op het gebied van oceanen genaamd Anton Brunn vond een paling van 1,8 meter lang die verwacht werd 22 meter te worden.
reutersrog.jpg
reutersrog.jpg

In donkere wateren onder de Bermuda driehoek hebben wetenschappers een opmerkelijke diverse variatie aan zeedieren ontdekt. Velen nieuwe soorten kunnen een licht werpen op de toestand van oceaan. Door het onderzoeken van enorm kleine organismen zoals plankton op een diepte van 3 mijl, kunnen wetenschappers aantonen hoe deze kleine beestjes een rol spelen in het klimaat en het voedselketen van vissen tot walvissen.
Onder deze duizenden die zijn gevangen zijn er 500 gecatalogiseerd en worden er nog 220 onderzocht op hun DNA. Hieruit bleek dat er 20 nieuwe soorten zijn ontdekt. Door deze onderzoeken kunnen wetenschappers aantonen welke vernaderingen er plaatsvinden op de grootste plek van de aarde.
Zo is er bijvoorbeeld de "Clio pyramidataā€¯ ontdekt, een soort waterslang of zeevlinder.
Aanhangers van Charl Berlitz en mensen die openstaan voor bovennatuurlijke fenomenen geloven ook in zeemonsters die nog niet ondekt zijn en in het Bermuda driehoek gebied voorkomen.